Tuoteomistaja, ahdistaako ketterä kehitys?

Ketterät kehitysmenetelmät ratkovat tehokkaasti kehitystiimin pulmia, mutta eivät juuri auta tuoteomistajan haasteissa. Sen sijaan ne ovat monien tuoteomistajan kohtaamien ongelmien juurisyy. Ongelmien ratkaisu vaatii muita menetelmiä. Ketterällä mallilla lähdettiin ratkomaan kolmea pulmaa: Kehittäjien työ on tehokkaampaa, kun työtä ei koko ajan häiritä. Liiallinen dokumentaatio ei itse asiassa olekaan välttämätöntä. Softaprojekti, joka on luovittavissa oikeaan suuntaan, […]

Projektin ei tarvitse olla painajainen

Lähes jokainen voi hyvällä omallatunnolla sanoa olleensa mukana projektissa tavalla tai toisella. Ja ihan liian iso osa on kokenut myös projektityöhön liittyvää epäselvyyttä, aikataulupaineita ja projektiriippuvuuksien tuskaa, mistä syystä pahimmillaan projektista on tullut sallittu synonyymi painajaiselle. Projektin onnistumisen kannalta on tärkeää, että tavoite ja sen tekemiseksi tarvittavat resurssit ja aikataulu on ymmärretty oikein. Ketterien menetelmien […]

Portfolio visualizer: projekti opiskelijan näkökulmasta

Portfolio visualizer -projektiryhmäläisiä työssään. Etualalla Miili, Kaarlo ja Castor, takana Niklas. Tausta: Aalto-yliopiston Scrum-projektikurssi Aalto-yliopiston tutkintorakenteeseen kuuluu lähes koko vuoden kestävä projektikurssi, jonka aikana opiskelijaryhmät toteuttavat yritykselle asiakasprojektin. Projektiaiheille ei ole tarkkoja rajoituksia, mutta projektien on oltava haastavuudeltaan sekä laajuudeltaan opiskelijatyöksi sopivia ja kehitykseen tulee käyttää Scrumia. Tiimien ja asiakkaiden yhdistäminen tapahtuu yritysten kirjoittamien kuvausten […]

Miten hallita portfoliota paremmin?

Portfolio visualizer -ohjelman avulla riippuvuudet eri projektien välillä on helppo nähdä yhdellä silmäyksellä. Suurissa organisaatioissa on käynnissä useita projekteja samanaikaisesti. Jokaisella projektilla on omat tavoitteensa, tekijänsä, budjettinsa, tuloksensa ja statustietonsa. Osa projektien tekijöistä ja tekemiseen tarvittavista resursseista on yhteisiä. Projektit taistelevat vähintäänkin samoista rahoista ja johdon huomiosta. Tilanne tarkistettava maailman muuttuessa Kun organisaation tai organisaatiota […]

Selvitys: Lean-menetelmillä parempaa kilpailukykyä muutoksessa

Codento selvitti lean-menetelmien käyttöä suomalaisissa organisaatioissa vuonna 2016. Tänä vuonna teimme saman selvityksen uudestaan nähdäksemme, miten lean-maailma nyt makaa ja miten tilanne on muuttunut sitten viime kevään. Lataa Lean-menetelmät Suomessa 2017 -raportti maksutta! Lähes puolet vastaajaorganisaatioista kertoi toiminnan tehostuneen lean-menetelmien avulla: 47 % koki priorisoinnin parantuneen ja 48 % tehokkuuden lisääntyneen. Lähes puolet vastaajaorganisaatioista oli […]