Miten hallita portfoliota paremmin?

Portfolio visualizer -ohjelman avulla riippuvuudet eri projektien välillä on helppo nähdä yhdellä silmäyksellä. Suurissa organisaatioissa on käynnissä useita projekteja samanaikaisesti. Jokaisella projektilla on omat tavoitteensa, tekijänsä, budjettinsa, tuloksensa ja statustietonsa. Osa projektien tekijöistä ja tekemiseen tarvittavista resursseista on yhteisiä. Projektit taistelevat vähintäänkin samoista rahoista ja johdon huomiosta. Tilanne tarkistettava maailman muuttuessa Kun organisaation tai organisaatiota […]

Selvitys: Lean-menetelmillä parempaa kilpailukykyä muutoksessa

Codento selvitti lean-menetelmien käyttöä suomalaisissa organisaatioissa vuonna 2016. Tänä vuonna teimme saman selvityksen uudestaan nähdäksemme, miten lean-maailma nyt makaa ja miten tilanne on muuttunut sitten viime kevään. Lataa Lean-menetelmät Suomessa 2017 -raportti maksutta! Lähes puolet vastaajaorganisaatioista kertoi toiminnan tehostuneen lean-menetelmien avulla: 47 % koki priorisoinnin parantuneen ja 48 % tehokkuuden lisääntyneen. Lähes puolet vastaajaorganisaatioista oli […]

Tuoteomistajan Scrum-pikaopas

Scrum-oppaasta ilmestyi 07/2016 uusi versio, jolle tehtiin myös uusi käännös suomeksi syksyn aikana. Teimme tälle pohjalle Tuoteomistajan Scrum-pikaoppaan. Se käsittelee Scrumin perusasiat, mutta avaa lisäksi tuoteomistajan näkökulmaa johon Scrum-opas ei sääntökirjamaisuutensa takia ulotu. Keväällä 2016 tekemässämme selvityksessä nimittäin ilmeni, että tuoteomistajan rooli on useimman suomalaisen projektin menestyksen heikko kohta, joten siihen kannattaa todellakin panostaa. Mitä […]

Lean-menetelmät muuttavat johtamisen tiedolla johtamiseksi

Työn tekemisen uudet tavat ja jatkuvan kehittämisen kulttuuri muuttavat johtamista dramaattisesti. Organisaatioiden kehitysagendalta löytyvät usein lean-menetelmät, joihin pintapuolisesti tutustuminen antaa johtajalle helposti mukavan lämpimän tunteen. Johtajasta saattaa aluksi tuntua, että kyseessä on tekijä- ja päällikköportaan puuhastelu, jossa työn tekee kehitysjohtajan vetämä tiimi ilman erillistä korvausta – ja toimitusjohtaja tai hallituksen puheenjohtaja pääsee parin vuoden kuluttua talouslehtien […]

Johdon tuki lean-muutoshankkeessa: case Toyota

Lean-muutosjohtamisesta paasatessa muistetaan aina sanoa: hankkeella on oltava johdon tuki. Olen aina miettinyt mitä tuo oikeastaan tarkoittaa? Onko kyse siitä, että hanke on johdon jäsenen vetämä? Vai että se on johtoon kuuluvan päättäjän lempilapsi? Sinulle annetaan resursseja ja aikaa? Vai sitä, että valittu tiimi päästetään helpommalla ja osoitetaan pitkämielisyyttä vaikeuksien edessä. Kerron yhden todella toimivan […]